Vår historia

historia-2

Trädgårdstjänst i Örebro AB grundades 1 april 1960 av Arne Carlsson. Under 60- och 70-talet fokuserade vi enbart på markarbeten till “miljonprogrammen”, de omfattande bostadsbyggnationerna som uppfördes för att lösa bostadskrisen i dåtidens Sverige.

1977 flyttade vi in i vår fastighet på Maskingatan 24 i Örebro. Vi utökade även vår verksamhet med en satsning på specialsnickeri, TT:s snickeri.

1984 förvärvade Anders Hellgren företaget. Under 80- och 90-talet har vi utökat vår kompetens, flexibilitet och mångsidighet till en helhet.

2010 övertog Johan Hellgren företaget.

Vi ritar och bygger utemiljöer samt vårdar utemiljöer med året-runt skötselprogram. Vi samordnar service vid felanmälan gällande fastighetsservice. Med TT:s Snickeri reparerar eller nytillverkar vi dörrar, fönster, lusthus, cykelgarage m.m.

historia-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *