Trädgårdstjänst

Mark- & Anläggningsarbete

För en uppskattad utemiljö

Sitter du i styrelsen för bostadsrättsföreningen eller förvaltar egna fastigheter? Om ni behöver förbättra er gemensamma utemiljö, kontakta då oss på Trädgårdstjänst i Örebro. Vi fräschar upp barnens lekplats, schaktar och asfalterar, samt planterar de buskar och träd som skapar trivsamhet i den gemensamma boendemiljön.

Vid fuktskador

Vatten som tränger in i fastigheten utifrån kan orsaka fuktskador. Ofta beror det på att dräneringen inte fungerar som den ska. Detta kan vi på Trädgårdstjänst reparera och förebygga. Genom att frilägga grunden och lägga in ett effektivt fuktskydd får ni en verkningsfull dränering. När vi är klara återställer vi utemiljön till fullo, ofta i ett bättre skick än det ursprungliga.

Kompletta entreprenader

Är du osäker på hur du vill förbättra din utemiljö kommer vi gärna med förslag. Vår kunskap och erfarenhet har format många egendomar i Örebrotrakten. Förslaget presenteras i form av en ritning som vår trädgårdsingenjör tagit fram. Sen lämnar vi ett pris på den kompletta entreprenaden, inklusive byggnation och skötsel. Allt du behöver är en kontakt, nämligen oss.

Kontakta Oss

Epost: info@tradgardstjanst.se
Telefon: 019-32 47 15