Trädgårdstjänst

Markarbeten & Trädgårdsanläggning i Örebro

Markarbeten för en uppskattad utemiljö

Sitter du i styrelsen för bostadsrättsföreningen eller förvaltar egna fastigheter? Om ni behöver förbättra er gemensamma utemiljö, kontakta då oss på Trädgårdstjänst i Örebro så hjälper vi er med markarbete, anläggning samt trädgårdsanläggning i Örebro. Vi fräschar upp barnens lekplats, schaktar och asfalterar, samt planterar de buskar och träd som skapar trivsamhet i den gemensamma boendemiljön.

Markarbeten vid fuktskador

Vatten som tränger in i fastigheten utifrån kan orsaka fuktskador. Ofta beror det på att dräneringen inte fungerar som den ska. Detta kan vi på Trädgårdstjänst reparera och förebygga. Genom att frilägga grunden och lägga in ett effektivt fuktskydd får ni en verkningsfull dränering. När vi är klara återställer vi utemiljön till fullo, ofta i ett bättre skick än det ursprungliga.

Kompletta entreprenader

Är du osäker på hur du vill förbättra din utemiljö kommer vi gärna med förslag. Vår kunskap och erfarenhet av markarbeten, anläggning samt trädgårdsanläggning har format många egendomar i Örebrotrakten. Förslaget presenteras i form av en ritning som vår trädgårdsingenjör tagit fram. Sen lämnar vi ett pris på den kompletta entreprenaden, inklusive byggnation och skötsel. Allt du behöver är en kontakt, nämligen oss.

Kontakta Oss

Epost: info@tradgardstjanst.se
Telefon: 019-32 47 15