Trädgårdstjänst

Våra tjänster

Skötsel- & fastighetsservice

Vi gör er utemiljö & gröna områden som gräsytor, häckar, träd & rabatter fina och ogräsfria på sommaren samt snöröjer & sandar på vintern.

Grävmaskin genomförs av trädgårdstjänst

Mark- & anläggningsarbete

Vi förbättrar gemensamma utrymmen som lekplatser & grillplatser, buskar & träd, samt schaktar & asfalterar åt bland annat BFR.

Vårt egna Snickeri

Vi tillverkar, levererar & monterar allt från vårt snickeri som dörrar, fönster, trösklar, lister, målning, receptionsdiskar och andra renoveringsarbeten.

Välkommen till Botanicum i Örebro | Trädgårdstjänst i Örebro AB

Välkomna till Botanicum i Örebro

En tanketrädgård som växter och byggs ut. Kom hit för att hitta inspiration och lugn bland mängder av naturverk och brett växtsortimen