Trädgårdstjänst

Trädgårdsskötsel & fastighetsservice i Örebro

Förvalta din gröna egendom

Att vårda sin utemiljö är att förvalta sitt kapital. Vi går igenom dina planteringsytor och ser till att du slipper tidsödande trädgårdsgöra. Genom vårt kompletta skötselprogram håller vi din utemiljö snygg och i gott skick – året runt. Vi fixar planteringar, gräsytor, röjer snö och sandar.

Vi fixar helheten

I vårt helhetserbjudande ingår även att samordna er inre fastighetsservice. Om det uppstår fel på till exempelvis el och rör behöver ni endast ringa vårt växelnummer. Vi kontaktar någon av våra underentreprenörer som snabbt kommer ut till er och åtgärdar.

Enligt naturens eget recept

Grunden till ett lyckat trädgårdsarbete är att göra rätt från början. Vi tycker det är roligt att rensa ogräs och luckra i jorden. Och vi gör det så ofta vi kan. Därför behöver vi aldrig köra iväg stora lass med ogräs.

Vi skapar en hälsosam syresättning i jorden som gör att mikroorganismerna kan frodas. Löven förmultnar snabbare och maskarna trivs. Näringsämnena som frigörs medför att era buskar etablerar sig i en hisnande takt. Då täpper de till jorden och förhindrar uppkomsten av nytt ogräs.

Kontakta Oss

Epost: info@tradgardstjanst.se
Telefon: 019-32 47 15