Förbättra din utemiljö i Örebro med våra tjänster inom markarbete
Förbättra din utemiljö i Örebro med våra tjänster inom markarbete

Vi har nog alla en favorituteplats – dit vi gillar att gå för att koppla av och njuta, bort från alla hus och betongbyggnader. Men vad man kanske inte tänker på är att denna plats kräver arbete och underhåll för att behålla sin skönhet.

Förbättra din utemiljö i Örebro med våra tjänster inom markarbete

Något som är bra tas ofta för givet, och förbises – en god uteplats är inget undantag. Någon kunde till och med tro att harmoniska och  gemensamma ytor i en stad är skapade på samma sätt som i naturen – men det krävs faktiskt en människohand för att skapa och upprätthålla dessa miljöer. En skickligt hanterad yta väcker inga tankar om ”vem placerade den här?” eller ”det är sprickor här, varför har ingen fixat det?”. Det känns i stället lika självklart som om den växt fram av sig självt. Men då undrar du kanske hur ska man gå till väga för att uppnå detta? Hos Trädgårdstjänst i Örebro kan du få denna professionella hjälp!

Om du sitter i styrelsen för bostadsrättsföreningen eller förvaltar egna fastigheter i Örebro har du troligen ett ansvar för någon typ av gemensam utemiljö. Denna utemiljö värderas ofta högt av närboende, och en investering som uppskattas av många, finner du hos oss på Trädgårdstjänst. Vi kan hjälpa till med markarbete, plantering samt trädgårdsanläggning – allt för att förbättra en älskad uteplats.

Markarbete – öppna upp möjligheten för din drömyta

Markanläggning innebär att skapa och förbereda en mark för olika ändamål. Det kan inkludera olika typer av arbete såsom schaktning, grävning, nivellering och jordförbättring. Det kan också involvera installation av dräneringssystem för att hantera vattenavrinning och förhindra fuktproblem. Dessutom kan plantering av växter som träd och buskar, anläggning av gräsmattor eller andra grönytor, samt installation av beläggning såsom stenplattor, marksten eller grus ingå i arbetet. Syftet med markanläggning är att skapa en funktionell, hållbar och samtidigt estetiskt tilltalande utemiljö i våra städer. Behoven skiljer sig beroende på typen av område, som exempelvis kan vara trädgårdar, parker, lekplatser eller övriga kommersiella fastigheter.

Hur kan kan vi på Trädgårdstjänst hjälpa till?

Att omvandla en uteplats kan kännas som ett stort steg. Men det behöver inte vara så – har du övervägt detta men fortfarande har funderingar finns vi till på Trädgårdtjänst för mer information, rådgivning och förslag. Självklart är vi glada att sedan ta dina önskningar vidare och hjälpa dig fullfölja skapandet eller förbättringen av din uteplats. Våra kompetenta trädgårdsingenjörer med goda erfarenheter och referensarbeten bakom sig tar sig an alla typer av uppdrag – stora som små. Vi hjälper till genom hela processen, från planering till genomförande och därefter löpande underhåll. Vår expertis omfattar alla typer av markarbeten, anläggningsprojekt och trädgårdsförbättringar. Oavsett om du drömmer om en vacker trädgård, en renoverad uteplats eller ett omgjort grönområde, så är vi här för att göra din vision till verklighet.

Kontakta oss idag för att börja planera din uteplats! Du når oss på mail info@tradgardstjanst.se och per telefon 019-32 47 15.

Share on